Sraz
16:30 u konečné tramvaje číslo 1 v Řečkovicích
Doprava

tramavjí 1 na konečnou zastávku Řečkovice

Mapa
Petrova studánka (1:10 000, ekvidistance 5 m)
Tratě
shluky