Obsah


Kontakty

Všechny důležité kontakty najdete na vlastní stránce Kontakty (odkaz také v pravém horním rohu obrazovky). Potřebujete-li se spojit s ostatními členy oddílu, můžete si údaje najít v adresáři po přihlášení v Přihláškovém systému.


Financování a osobní účty

Osobní účty vede Věra Mádlová, aktuální stav je on-line v „Přihláškovém systému".

Členské příspěvky a dary oddílu

 • Zasílejte výhradně bezhotovostně na účet u Raiffeisenbank 4067843369/5500 (změna - jiné číslo banky než minulé roky), v.s. xxxx (xxxx = registrační číslo).
 • Do poznámky vždy připište: "Členské příspěvky", případně "Dar".
 • V případě, že chcete přispět oddílu darem (který lze odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daně z příjmu), kontaktujte předem Honzu (predseda@zabiny.club). Darovaná částka nesmí být nižší než 1 000,– Kč. Maximální možnost odečtu ze základu daně je 15%.

Čerpání financí

 • Finance z oddílového účtu lze použít zejména na zaplacení oddílových příspěvků, soustředění, startovného na nedotované závody (např. prázdninové vícedenní závody, LOB, MTBO) či oddílového oblečení. Členské příspěvky a dary poskytnuté na oddílový účet již nelze poslat zpět na účet soukromý.

Oddílové příspěvky 2020

Členské příspěvky je potřeba zaplatit nejpozději do 26. 2. 2020. Zároveň v Přihláškovém systému vyplňte “závod” - Oddílové příspěvky 2020 - evidence, dle příslušného typu příspěvku.

Platby proveďte bezhotovostně na účet SK Brno-Žabovřesky u Raifeisenbank 4067843369/5500, vs. xxxx (kde xxxx = registrační číslo).

Ve všech typech příspěvků jsou již zahrnuty povinné odvody SK ve výši 300,– Kč a registrace ČSOS ve výši 100,– Kč.

Vyúčtování předchozího roku vidíte aktuálně v Přihláškovém systému. Veškeré dluhy z minulosti je potřeba vyrovnat taktéž nejpozději do 26. 2. 2020. Členové, kteří nevyrovnají dlužné částky z minulého období či nezaplatí oddílové příspěvky, nebudou přihlašováni na závody!

Kolik zaplatím?

typ příspěvků částka závody hrazené oddílem
Žabičky (3 až 6 let) 1000,– Kč JmL
Pulci (7 až 10 let) 1 900,– Kč JmL
Žáci (11 až 14 let) 2 500,– Kč ŽB, JmL
Dorost (15 až 18 let) - licence B, C 3 000,– Kč ŽB, JmL
Dorost (15 až 18 let) - licence A
Ostatní - Reprezentant ČR, licence E
2 700,– Kč ŽA, ŽB, JmL
Ostatní - Licence R 3 200,– Kč ŽA, ŽB, JmL
Ostatní - nejezdím nikam nebo málo 1000,– Kč ---
Ostatní - jezdím jen na Jihomoravskou ligu 2 600,– Kč JmL
Ostatní - jezdím na Jihomoravskou ligu a ŽB 3 500,– Kč ŽB, JmL
Ostatní - jezdím všude 4 500,– Kč ŽA, ŽB, JmL

Sourozenci (Žabičky, Pulci, Žáci) – druhý a další sourozenec sleva 30 %.

Členové oddílu, kteří nebydlí v Brně nebo jeho blízkém okolí, případně v Brně nestudují, mají slevu 500,– Kč (platí pro závodníky s licencí B a vyšší).

Povinnosti oddílu

 • Oddíl hradí vklady a dopravu (mimo individuální dopravy) na závody ČSOS dle typu zaplacených oddílových příspěvků.
 • Oddíl pravidelně přispívá na vybraná soustředění až do výše 50 %.
 • Oddíl dle možností přispívá na ubytování při štafetách a mistrovských závodech.

Povinnosti člena

 • Do stanoveného data zaplatit oddílové příspěvky.
 • Pokud se člen nezúčastní závodu, na který se dříve přihlásil v Přihláškovém systému, je povinen uhradit část nákladů, která tím oddílu vzniká: Jml = 100,– Kč, ŽB = 200,– Kč, ŽA + MČR = 250,– Kč. Částka bude odečtena z osobního účtu.
  Členové přihlášení na společnou dopravu, kteří ji následně nevyužijí, jsou povinni uhradit příslušnou část nákladů. Částka bude odečtena z osobního účtu.
 • V případě neúčasti na soustředění a neodhlášení se do data uzavření přihlášek je člen povinen uhradit část nákladů, které oddíl musel vynaložit. Částka bude odečtena z osobního účtu.

Oddíl neplatí náklady na tyto akce:

 • závody mimo závodní sezónu (např. závody o letních prázdninách)
 • akce mimo ČSOS (např. zimní liga)
 • závody LOB a MTBO
 • závody přesahující zvolený typ členských příspěvků

I na tyto akce se lze většinou přihlásit pomocí Přihláškového systému. Při účasti na těchto závodech se na osobním účtu objeví náklady klubu s tímto závodem spojené (vklady, ubytování, doprava, ...), které je třeba vyrovnat.


Přihlašování na závody

Přihlašování na závody i soustředění probíhá výhradně přes Přihláškový systém. Přihlašování na závody má na starost Honza Drábek. V případě že závod, kterého se chcete zúčastnit, není zadán, pište na kontaktní e-mail prihlasky@zbmob.cz. V případě, že pravidelně jezdíte na závody mimo naši oblast, kontaktujte Honzu Drábka a domluvte se na individuálním způsobu přihlašování přímo v systému ORIS.

V krajní nouzi pak můžete využít některého z následujících kontaktů:

 • Honza Drábek, e-mail – prihlasky@zbmob.cz mobil – 608 477 026
 • Peťa Koporová, e-mail – prihlasky@zbmob.cz

Pokud vám nefunguje vaše přístupové jméno a heslo do našeho „Přihláškového systému", kontaktujte Lukáše Königa - kenia@seznam.cz, který vám tyto údaje poskytne.

Dohlášky

doržujte prosím data přihlášek a pokud možno se na závody nepřihlašujte individuálně, ale vždy prostřednictvím oddílu:

 1. Je-li možné se na závod dohlásit ještě přes ORIS, kontaktujte Honzu Drábka (e-mailem, telefonicky)
 2. Po uzavření přihlášek pořadateli, kontaktujte pořadatele (v kopii pošlete informaci o dohlášce Honzu Drábkovi)
 3. Přihlášku na místě řeší každý sám, přímo s pořadateli u prezentace.

Kdo se může a kam přihlásit

 • oblastní žebříček a vícedenní závody – všichni (i úplní začátečníci)
 • žebříček B-Morava – držitelé licence A, B a veteráni
 • žebříček A – držitelé licence A

Všichni závodníci kategorií D, H-20, 21 se mohou přihlásit na kterýkoliv závod v ČR mimo Mistrovství ČR (dle pořadí v Rankingu). V případě, že v tomto závodě bude více podkategorií (E, A, B, C, D), uveďte v přihlášce do poznámky, do jaké podkategorie chcete přihlásit. Na oblastních závodech bude vypsána kategorie D21D, H21D (zkrácená trať).


Vedoucí na závodech

Pokud budete určeni jako vedoucí na závodech, proveďte prosím následující úkony:

 • Zkontrolujte, že máte potvrzení o zaplacení v e-mailu, v opačném případě kontaktujte Věrku
 • Na závodech odprezentujte oddíl.
 • Při dopravě autobusem na dva dny nezapomeňte zjistit, kde je ubytování a zejména, kde je ubytován řidič autobusu (u pořadatelů vyžadujte plánek jeho ubytování). Je dobré si vzít na řidiče telefon.
 • Po závodech dodejte doklady k vyúčtování.

Emailová a Facebooková skupina

 • informace k pořádání
 • soupisky na štafety
 • diskuze k oddílovém oblečení
 • pozvánky na další závody
 • ztráty a nálezy
 • a další..

Emailová skupina

Emailová skupina zabiny@googlegroups.com slouží pro pro hromadné rozesílání emailů. Při odeslání na adresu emailové skupiny, se poslaný mail rozešle všem lidem zaregistrovaným v této skupině. Pro zaregistrování do skupiny, přijímání a posílání mailů není potřeba mít google účet. Pokud chceš, aby ti neuniklo nic z klubového dění a zajímáš se o informace, které již nepatří na web, doporučujeme se přidat.

Klikněte na tlačítko, zadejte email a odešlete žádost o připojení ke skupině. Žádost je poslána administrátorovi skupiny, ten ji potvrdí a potom vám přijde oznámení o úspěšné registraci adresy do skupiny.

Hromadné emaily všem členům skupiny můžete následně zasílat na adresu zabiny@googlegroups.com

Pokud by jste chtěli skupinu opustit, stačí zaslat prázdný email na zabiny+unsubscribe@googlegroups.com

Facebook

Další komunikační kanál, který používáme, je privátní skupina na facebooku.
Zde je prostor pro nezávazné diskuze, fotky a vše co už se nevejde ani do mailu.


Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Sportovní klub pro náplň své činnosti uchovává a dále zpracovává některé Vaše osobní údaje. Část údajů dále předává třetím stranám, např. sportovnímu svazu, příslušným orgánům státní správy či účetní společnosti. Celé znění Zásad zpracování osobních údajů ve Sportovním klubu Brno – Žabovřesky z.s. si můžete přečíst zde.