Zde naleznete veškeré starší informace, které se již nedostaly na hlavní stránky:

  • události
  • novinky - stahuje větší množstní dat!
  • postupy - bude
  • mapová teorie - bude

Vývoj webových stránek

  • Chyby, návrhy a připomínky - Github
  • Dokumentace - zatím není