https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5183
Sraz
9:30 dle rozpisu
Doprava

auty, rozpis: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3t_FFFeEjPhxa1l1_KgQ2ifpcrC4iOhXS-7lyQxyGE/edit

Start
13:00
Mapa
desítka
Terén
Zelený, zarostlý. Obtížný sníženou viditelností i podkladem (klacky, ostružiny, ...). Je potřeba se v hlavě nachystat na tvrdou práci!
Tratě
farstované
Vedoucí Jenda