Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/
Sraz
10:15 https://mapy.cz/s/kurekefane
Doprava

MHD, trolejbudem č. 25 na zastávku Vlčnovská. Odtud je shromaždiště vzdáleno 930 metrů, cesta bude značena.

Start
10:30