http://cup.adamna.net/

Přihlášky do 24. 11. 2021 (Je třeba zaplatit i startovné převodem dopředu. Nic na místě.)