Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6112

Centrem závodu je Struhařov, lesní prostor je vymezen obcemi Struhařov, Svojetice, Černé Voděrady, Zvánovice.


Sraz
dle dopravy a domluvy s řidičem
Doprava

Auty viz standardní dokument
Ubytovaní jsme v Kotvě, klikni pro mapu, včetně snídaně.

Mapa
Připravuje Petr Uher (předchozí mapa v tomto prostoru měla název Holý vrch a byla z roku 2013)
Terén
Kopcovitý až mírně zvlněný terén, kde je velké množství situačních detailů – kameny, balvany, skály a skalky, skupiny kamenů, převážně říčanská žula. V prostoru jsou různorodé porosty – listnaté (zejména buky) i jehličnany místy s náletovými hustníky. Je tam středně hustá síť komunikací, průběžnost lesa spíše dobrá.
Tratě
staví Petr Bořánek.
Vedoucí Jenda