https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5798

Ubytování na postelích včetně snídaně zde, na mapě.


Sraz
dle rozpisu aut dle rozpisu aut
Doprava

Auty, viz dokument

Mapa
Předchozí mapa terénu byla Hůrka z roku 2007.
Terén
Mix sprintových terénů - komplex kancelářských budov, sídlištní zástavba, stará zástavba vilové čtvrti, park, nadchody a podchody frekventovaných ulic, areály škol a školek.
Vedoucí Ota a Standa