Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5554

Spí se na postelích, ale ve spacácích, proto prosím všechny vzít si spacáky s sebou.

Ubytování cca 1,5 km od shromaždiště.
Je domluvena sobotní večeře a nedělní snídaně.

Předpokládaný návrat neděle 16:30 - 17:30 hod


Sraz
8:45 u Bohémy, ul. Roosveltova (Janáčkovo divadlo)
Doprava

autobusem

Vedoucí Luděk