https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7002

návrat do Brna po skončení závodu


Sraz
8:30 Bohéma
Doprava

společná doprava autobusem

Vedoucí Luděk