Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7003

Na shromaždišti stan a vlajka.
Vyhlášení okolo 13:15.


Sraz
9:30 louka nad zastávkou Ríšova
Doprava

samostatně MHD
Kdo by měl zájem o přibližovací sraz, ozvěte se mailem Lufovi

Tratě
https://obpostupy.orientacnisporty.cz/zavod/31dc15305eb845119bd5519ca8008875
Vedoucí Luf