https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7006

Čeká nás klasika z pera BBM u Neslovic v lese, kde se běžela loni krátká trať a bude přimapován nový kus lesa.


Sraz
8:30 u Bohémy (Janáčkovo divadlo, Roosveltova ul.)
Doprava

Autobus DPmB

Start
10.30 hod.
Mapa
Kronberk, 1 : 10 000, E = 5 m, stav duben 2022, mapový klíč ISOM 2017-2
Terén
Převážně listnatý les, členitý s terénními detaily, místy sezónní podrost.
Tratě
staví Ivo Denemarek, R3
Vedoucí Luf