Jsou nachystány tratě Pulců, Žáků a Hobíků.
Mapa s body srazu, parkování a autobusu: https://mapy.cz/s/copusoguku


Sraz
9:30 rozcestí nad Ochozem u Brna
Doprava
 • auty - prosíme, nenajíždějte do lesa (řidiči, domluvte se s Alfem)
 • autobusem 201: (autobusem pojede Lenka Hrušková jako doprovod pro děti, kteří nejedou autem)
  8:42 Brno, Stará osada
  9:02 Ochoz u Brna, ObÚ
 • návrat autobusem 201: (pozor, jiná zastávka)
  11:31 Ochoz u Brna, rest. u Votruby
  11:48 Brno, Stará osada
Start
9:40
Mapa
Skalka (2022)
Terén
Zavřený, náročný na navigaci (Pulci to mají po jasných liniích).
Tratě
 • Pulci 1: COB
 • Pulci 2: sudá lichá
 • Žáci 1: okruhy
 • Žáci 2: krátké postupy
 • Hobíci: krátké postupy
Vedoucí Aleš Finstrle