Vhodné pro majitele licence B a od čtrnáctek výše (včetně hobíků).
Standardní vyšetření je pro zjištění, zda organismus vydrží zátěž.
Rozšířené vyšetření slouží k lepšímu stanovení tréninkového plánu a dalších ukazatelů.