Cca 10 km + nějaká ty údolí. ;-)
Využijeme mapu z loňského jarního oblže, co se mi válí doma a poběžíme částečně spolu, částečně po linicích, po malých pěšinkách na novou rozhlednu Lidušku nad Bílovicem a zpět.


Sraz
17:00 Pod Hády