https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7526
Sraz
8:00 u Bohémy
Doprava

společně autobusem

návrat zpět k Bohémě mezi 17 a 18 hodinou

Start
11:00
Mapa
Tereza; 03/2023; M=1:15000, 1:10000; E=5m
Vedoucí Jitka Kabáthová