https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7588
Sraz
8:55 Bohéma
Doprava

společně autobusem

Start
10:30
Mapa
Pinkoviště
Terén
kopcovitý, středně hustá síť komunikací, v západní a východní části porostové a terénní detaily
Vedoucí Lenka Hrušková