https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7589
Sraz
8:45 u Bohémy (ul. Roosveltova)
Doprava

společně autobusem

Start
10:30
Mapa
Doubrava
Terén
Kopcovitý s hustou sítí komunikací, terénní detaily, v severní části mapy prudký kamenitý svah nad řekou.
Vedoucí Jitka Kabáthová