https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7590
Sraz
8:45 Bohéma (ul. Roosveltova)
Doprava

společná doprava autobusem

Start
10:30
Mapa
Říčky-sever, ISOM 2017-2, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m
Terén
smíšený les, v části vápencový terén Moravského krasu, v druhé části typický převážně zarostlý brněnský terén Hustá síť komunikací.
Vedoucí Mira Beránek