https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7594

Bez společné dopravy


Doprava

individuálně (MHD, auty) bez společné dopravy

Vedoucí Věrka N. O.