Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7595
Sraz
7:45 Bohéma
Doprava

společná autobusem
Plánovaný návrat do Brna cca 16:00 - 17:00 hod.

Start
10:30
Mapa
Kopaniny 1:10 000, E = 5 m; Vývraty nejsou mapovány
Terén
Typický vysočinský, porostově rozmanitý, místy podmáčený, s hustou sítí komunikací.
Vedoucí Lenka H.