Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7084

Spí se v tělocvičně na karimatce ve vlastním spacáku, bez stravování.


Sraz
6:30 ul. Akademická
Doprava

spolecna busem - vedoucí Saša

Start
10:00
Mapa
1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav duben 2023, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravena
Vedoucí Jenda