Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6817

Spí se na postelích v domově mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Ubytování je zajištěno včetně sobotní večeře a nedělní snídaně.


Sraz
8:00 Králo Pole nádraží
Doprava

společně autobusem

Start
11:00 - 11:15; 13:30 - 13:15 ve vlnách
Mapa
Krounka západ, 255320 mm pro H21, 225320 mm pro všechny ostatní kategorie, 1:10000, E = 5m, stav říjen 2023, mapový klíč ISOM 2017-2. Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál Pretex. Hlavní kartograf Petr Mareček. Mapovali Petr a Šimon Marečkovi.
Terén
Mírně kopcovitý les (600 – 720 m n. m.), typický vysočinský terén, s hustou sítí vodotečí, cest a průseků, jehličnatý a částečně bukový les s dobrou průběžností, ale místy těžkou podložkou, místy náletové hustníky, bez výrazných terénních zlomů.
Tratě
Tratě a startovní čísla: D12 (501 – 530); H12 (466 – 499); D14 (436 – 462); H14 (401 – 431); D18 (351 – 395); H18 (301 – 347); D21 (101 – 148); H21 (31 – 87); D105 (601 – 628); H105 (531 – 560); D135 (631 – 693); H135 (801 – 888); D165 (775 – 800); H165 (716 – 747); D195 (694 – 700); H195 (891 – 917); MIX (921 – 1053)
Vedoucí Jenda