Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6818

Spí se na postelích v domově mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Ubytování je zajištěno včetně sobotní večeře a nedělní snídaně.


Sraz
sobota 8:00 Královo Pole nádraží
Doprava

společně autobusem

Start
9:35 - 9:50
Mapa
Krounka západ, 255320 mm pro H21, 225320 mm pro všechny ostatní kategorie, 1:10000, E = 5m, stav říjen 2023, mapový klíč ISOM 2017-2. Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál Pretex. Hlavní kartograf Petr Mareček. Mapovali Petr a Šimon Marečkovi.
Terén
Mírně kopcovitý les (600 – 720 m n. m.), typický vysočinský terén, s hustou sítí vodotečí, cest a průseků, jehličnatý a částečně bukový les s dobrou průběžností, ale místy těžkou podložkou, místy náletové hustníky, bez výrazných terénních zlomů.
Tratě
DH21 (1 – 67); DH18 (301 – 347); DH14 (401 – 437); DH175 (351 – 373); DH225 (611 – 690); DH275 (715 – 750); DH325 (771 – 787); MIX (801 – 862)
Vedoucí Jenda