https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6807
Doprava

2 krabice + autobusem společně s oblastním závodem