Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7097

spí se na postelích - zde; kontakt: www
strava vlastní, případně v sobotu večer v restauraci


Sraz
8:30 u Bohémy, ul. Roosveltova
Doprava

společně 2x dodávky + auty

Start
12:00
Mapa
Krondörfl (2021)
Terén
Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.
Tratě
krátká trať
Vedoucí Míra B.