https://kauflauf.adamna.net/

Prihlaste se pres https://kauflauf.adamna.net/prihlasky.htm vcetne zaplaceni prihlasky.
Pro dětskou kategorii 2 km 50 kč, pro kategorie 4, 8 a 15 km 80 Kč bankovním převodem v termínu přihlášek. V případě dohlášky (velmi omezená kapacita) za zvýšené startovné 80 respektive 120 kč.


Start
10:30
Mapa
Pro tratě 2km, 4km, 8km: 1:7 500, e=5 m, stav 2/2023, A4. Pro trať 15km: 1:10 000, e=5 m, stav 2/2023, A3.
Terén
Velmi různorodý, umožňující zajímavé volby postupů - sídliště, zástavba, parky, les.
Tratě
Délka 2,1 km po "ideálním" postupu, 7 kontrol, 20 m převýšení 4 km: délka 4,4 km po "ideálním" postupu, 7 kontrol, 60 m převýšení 8 km: délka 8,1 km po "ideálním" postupu, 12 kontrol, 110 m převýšení 15 km: délka 15,1 km po "ideálním" postupu, 17 kontrol, 260 m převýšení