Sraz
16:30 Kampus, https://en.mapy.cz/s/labedebapo
Doprava

auty

Start
Diamant, https://mapy.cz/s/gejojeceta
Mapa
Doubravka
Terén
Erozní rýhy.
Tratě
hromadný start, přijďte včas