Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7744

  1. – 23. 6. 2024 – ŽB – Směr Kroměříž
    Sobotní klasická a nedělní krátká trať mají centrum na koupališti v Roštíně. Poběží se v kopcovitém dobře až středně průběžném terénu s množstvím cest, pískovcových skalek, terénních prvků a relikty nedokončené „Baťovy“ dálnice. Z hlavního hřebene vybíhají úzké, často skalnaté hřbety, oddělené hluboko zařezanými údolími potoků s příkrými, místy suťovými svahy. Je tam zachovalý komplex převážně bukových a v nižších polohách dubohabrových lesů. Tratě klasiky postavil Pavel Dittrich, krátkou trať pak Roman Vlček na mapě, kterou mapoval Vítězslav Pěček (předchozí mapa Brdo byla z roku 2010).