Postupy


https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7498

Náhorní plošina s výškou kolem 600 m n.m. (480 – 608 m n.m.), velké množství žulových balvanů (Bába, Dědek), vzniklé zvětráváním a rozpadem žuly, místy i skalní města se sutěmi, smíšený velmi dobře průchodný les, s větším množstvím komunikací.

Bydlíme https://mapy.cz/s/fotuvohuka 5 chatek (3+4), polopenze (večeře sobota, snídaně neděle)


Sraz
7:00 ul. Akademická
Doprava

společná BUSem

Vedoucí Štěpán Zimmermann