Protože byly podány a uznány námitky proti platnosti členské schůze a jejím výsledkům, rozhodla SK o jejím zrušení. PDF s rozhodnutím

Zároveň byl vypsán nový termín na 12. 1. 2020.

Na aktuálním běhu oddílu, trénincích atp. se až do konce roku nic nemění.

 Jenda