Milí Žabiňáci,

ani v uplynulém týdnu jsme nezaháleli, proto pro vás znovu mám důležité novinky a shrnutí.

Ve středu proběhlo jednání s vedením SK, kde jsme se domluvili především na způsobu účtování, na transparentnějším zacházení s financemi, na přehlednějším proúčtovávání dotací a pravidlech pro prokázání členské základny.
Protože podmínky pro dotace se zpřísňují, je nezbytné správně vést členskou základnu, což mj. znamená, že členy oddílu zůstanou pouze osoby, které nejsou registrovány v jiném oddílu či klubu pěšího OB.
Proto všichni, kteří chtějí přestoupit, budou požádáni o vyplnění formuláře Oznámení o ukončení členství v SK Brno-Žabovřesky.

Dále jsme se domluvili, že dojde ke změně v používání oddílových účtů. Účty máme v tuto chvíli dva - ten, který znáte, vedený České spořitelny (koncovka 0800), bude nadále využíván výhradně pro účely dotací.
Jakmile na něj přestanou chodit členské příspěvky, je naším záměrem z něj učinit účet transparentní, na kterém budete moci všichni vidět, jaké dotace dostáváme a jak s nimi hospodaříme.

Druhý účet (číslo stejné, koncovka 5500, vedený u Raiffeisenbank) bude sloužit právě pro výběr členských příspěvků a případných darů oddílu, a bude z něj hrazen běžný provoz oddílu (startovné, dopravné, ubytování, mapové tréninky apod.).
Věnujte před odesláním členských příspěvků zvýšenou pozornost správnému číslu účtu, a v případě nejasností mne kontaktujte.
Chceme letos nastavit pro placení oddílových příspěvků dřívější datum (ještě před registrací závodníků v ORISu, tj. ještě před koncem února), podrobnosti oznámíme v nejbližších dnech.

Ve čtvrtek proběhla schůzka s Liborem, snahou bylo převzetí agendy předsedy. Jen krátké shrnutí - oddíl údajně neměl pokladnu, proto nebyly předány žádné peníze v hotovosti. Oddílové krabičky nebyly udržovány, bude nutno v nich vyměnit baterie. Nepodařilo se dohledat platbu za malé tréninkové krabičky a stojany na ně, proto si je nechává Libor. Podařilo se dohledat platbu za 10x SIAC čip a tiskárnu na mezičasy, připojitelnou k mobilu; tento materiál Libor předá v průběhu týdne.

Oddíl po domluvě převezme některé závazky a zaplatí za zmapování sprintové mapy v Komíně a domapování části prostoru Zadní Hády.

Vyjasnili jsme si stav příprav MČR klasika 2020, mj. za mapu zaplatíme cca 300 tisíc Kč. Na OB Tábor v Doksech nejspíš nepojedeme, Libor jej hodlá využít pro svůj nový oddíl.
Bavili jsme se i o fungování TSM v roce 2020 - TSM Jižní Morava je zřízeno při ZBM, proto veškeré finance jdou na účet ZBM. Do TSM je v roce 2020 zařazeno 9 nadějí, celkový objem finančních prostředků TSM Jižní Morava pro letošní rok je 132 tisíc Kč.

V pátek proběhla schůzka k pořádání MČR, za účasti Honzy Drábka, Tomáše Hrušky a Víti Braveného, kde jsem předal informace ze čtvrtka a dohodli jsme se na harmonogramu a náplni příprav. V nejbližších týdnech vstoupíme v jednání se zástupci Lesů ČR, místních samospráv (např. starosty Bystřice nebo Víru) a majitelů potenciálního centra závodů. Je přichystáno logo MČR a byly spuštěny samostatné stránky závodu. Další schůzka organizačního výboru MČR proběhne zhruba za 3 týdny.

Důležitým výstupem ze schůzky je skutečnost, že na letošním MČR na klasické trati chceme umožnit běžet pouze vybraným závodníkům - především těm, kteří budou aspirovat na postup do A finále MČR. Jde o velkou akci, proto chci naléhavě požádat všechny ostatní členy oddílu, aby zhodnotili své ambice a pokud to je možné, raději na svůj úkor pomohli s důstojným a kvalitním uspořádáním těchto vrcholných závodů. Děkuji vám předem!

Od čtvrtečního odpoledne do neděle proběhlo ve Skleném další úspěšné soustředění. Zúčastnilo se ho 35 dětí a trenéru a i když nebyl sníh na lyžování, o zábavu ani tréninky nebyla nouze. Díky všem dětem, a hlavně našim báječným trenérům!

 Honza Fiala