Milí Žabiňáci,

postupně se prokousáváme minulostí, proto vás chci informovat, že v přihláškovém systému jsme připsali odměny za pořádání loňských závodů. Prosím, zkontrolujte si to a s případnými reklamacemi se obracejte na Aleše.

Včera jsme se jako vedení podruhé sešli, jako první bod jsme schválili zápis z minula, proto v přihláškovém systému najdete zápis z první schůzky vedení.

Hlavním bodem programu včerejší schůzky ale byly oddílové příspěvky na letošní rok. Dojde nakonec k jen drobnějším změnám, protože letos potřebujeme z pochopitelných důvodů příspěvky vybrat ještě před uzávěrkou registrace. Konkrétní výše a struktura příspěvků, včetně nového motivačního programu, budou zveřejněny ve středu 12.2.2020, a datum pro úhradu příspěvků bude ve středu 26.2.2020.

Poslední informací, o kterou se dnes chci podělit, je založení nové e-mailové skupiny, která bude sloužit pro sdílení informací uvnitř oddílu (od vedení ke členům). Po uzavření registrace 2020 budou adresy všech členů (z přihláškového systému) zařazeny do této skupiny, ze které se samozřejmě bude možné odhlásit.

 Honza Fiala