Je za námi víkend plný mapové přípravy. Nočák v Přeckově u Třebíče (díky TTR za zapůjčení mapy) byl na loukách plných kamenů rychlý a překvapivě obtížný (za zvýšení náročnosti špatně roznesenou kontrolou se omlouvám). Nejrychlejší v lese byl Ota, holky si to zkrátily a nebo nenašly cíl, takže se pořadí určuje těžko.

Sobotní výjezd potom ve znamení leteckých výkonů a objemu převyšujícího u některých zůčastněných i 20km. Ve své sekci nezapomeňte nalézt odkazy na 3d rerun ze všech akcí a hlavně si své postupy projít a zamyslet se nad nimi!

 Jan Zháňal