Milí Žabiňáci,

je začátek března, skončilo přestupové období a jistě vás zajímá, kdo přišel, kdo odešel, a co je nového.
Začnu odchody - nejvíce přestupů bylo do Spartaku 1. brněnská (PBM), kam odešlo 33 lidí, mimo jiné celé rodiny Zřídkaveselých, Tachovských, Ježků a Staškových (+ Arnošt).
Dále pět přestupů do Tesly, mj. Káťa Chromá, a pak již jen jednotlivé přestupy - do LCE například přestoupil Adam Chloupek.
Ohledně příchodů - posílili jsme o Elišku Tomanovou, Aničku Janíkovou, a z ASU k nám přišli Kamča Mesiarkinová a Mišmen Šrubař.
Také jsme zaregistrovali několik nováčků a na hostování do dorostenecké štafety a družstva se znovu domluvili s Marky Mulíčkovou.

Všichni odcházející byli požádáni o podepsání formuláře o vystoupení z SK, srovnání stavu konta v Přihláškovém systému na nulu a přístup do ČS jim byl po přestupu uzamknut.
Většina lidí s tím neměla problém, ale někteří formulář podepsat odmítli. Jeden speciální případ je pak Jirka Zelinka, který nás chtěl poslat za uzamčení účtu v přihláškovém systému před
disciplinární komisi svazu, dát to k soudu a celkově jsme si na dané téma vyměnili 13 mailů, kdy nakonec musel reagovat i prezident SK.

Při ZBM je zřízeno Tréninkové středisko mládeže (TSM) Jižní Morava. V listopadu byli nadějní závodníci zařazeni do jednotlivých TSM, a měly vzniknout projekty TSM na rok 2020.
Pro TSM Jižní Morava nicméně projekt vypracován nebyl, proto jsme jej s Jendou vypracovali v únoru a nechali schválit ústředním trenérem mládeže Markem Cahelem.
Po skončení přestupového období tedy Jenda rozeslal členům TSM žádost o nahlášení osobních trenérů a seznam akcí TSM, z čehož se vyvinula náročná debata opět na zhruba 15 mailů. Akce TSM totiž kolidují z akcemi PBM, a Libor se tvářil, že vedoucím TSM je stále on. Na TSM svaz totiž poskytuje dotaci (letos ve výši 132 tisíc).
Po planých diskusích jsme tedy oficiálně informovali svaz o změně vedoucího TSM (tím jsem nově já) i změně vedoucího trenéra TSM (tím je letos Jenda). Stejnou informaci jsme také předali komisi talentované mládeže, pod kterou TSM spadají; komise vzala změnu na vědomí.
Plán akcí TSM je následující:

4.3. – 8.3. Jarní zahraniční soustředění - Slovinsko
květen Sportovní lékařská prohlídka - Brno
1.5. – 3.5. Mapové soustředění - Svratouch
16.8. - 23.8 Mapově kondiční soustředění - Kralovice
Podzim Srovnávací testy mládeže - Olomouc / Praha
3.10 – 4.10 Podzimní mapové soustředění směřované k MČR štafet a družstev

Při ZBM jsou vytvořeny i Sportovní centrum mládeže (SCM) a Sportovní centrum dětí (SCD); řešitelem projektů pro obě centra je Libor, projekty vznikly v listopadu a pro oba projekty se Libor jménem ZBM ve smlouvě zavázal z našich prostředků uhradit 80 + 80 tisíc. Nicméně Libor nemá nadále zájem projekty v rámci ZBM realizovat, budeme se tedy muset domluvit, jak dál. Snad se podaří dohodnout s Nadací OB, která projekty podpořila částkami 45 + 25 tisíc, zda bude možná změna řešitele projektu a trenérského kolektivu, případně částečná úprava plánu akcí. Jsme připraveni SCM i SCD převzít, zaštítit, a projekty realizovat. Pokud vše selže, nezbude než peníze Nadaci vrátit. Pokud by akcemi SCM+SCD měly zůstat jen akce PBM, není v zájmu ZBM je z vlastních zdrojů dotovat.

Blíží se závodní sezona a středeční mapové tréninky. Libor jako předseda oblasti připravil rozpis mapových tréninků, nově bude Libor s dětmi z PBM chodit na mapové tréninky s Teslou a ABM, druhou skupinou zůstává ZBM. Překvapilo mne, že pro skupinu dorost+ vznikl plán tréninků, na které ale není ZBM zváno, přestože se tréninky budou konat i na 7 mapách našeho oddílu. Každopádně se pokusím domluvit s ostatními kluby alespoň to, že si navzájem budeme předem o plánech tréninků říkat a majitelé mapy budou dávat formální svolení pro bezplatné použití mapy pro trénink, aby se nestalo to, co s mapou Babí lom, kde byla skupina PBM začátkem února trénovat, byla zachycena na fotopasti a teď jsou tam lesáci rozzlobení a orientační běžce tam nechtějí (bez svolení) vidět.

Protože na závody budeme potřebovat naši sadu SI, Aleš domluvil hromadnou výměnu baterií v krabičkách, aby nám zase nějakou dobu vydržely - v posledních zhruba 3-4 letech baterie nebyly měněny. Aleš bude tak hodný a výměnu baterií sám provede, čímž dokážeme ušetřit několik desítek tisíc korun. Zároveň jsme udělali soupis celé sady, která je nyní o 10 kontrol menší (nedokázali jsme zjistit, kam se zbývající kontroly poděly). Další sadu stojanů s malými krabičkami (30 ks) si Libor nechal pro své potřeby.

Zaplatili jsme za sprintovou mapu Komína, budeme platit za rozšíření mapy Zadní Hády a jednu další mapu. V Komíně budeme 25. dubna pořádat oblastní mistrovství ve sprintu, proto všechny prosím o pomoc při pořádání - na sprintu je potřeba zvýšené množství hlídačů kontrol. Možnost startu v tomto závodě prosím předem konzultujte se svými trenéry. Děkuji!

 Honza Fiala