Jak jistě víte, situace se mění každým okamžikem, ze dne na den, z hodiny na hodinu. Včera byl vyhlášen nouzový stav a mj. omezeno konání akcí pro více než 30 osob. Záměrem je v tuto chvíli maximálně zpomalit rychlost šíření viru a to omezením sociálního kontaktu, tj. setkávání osob.
Rozhodli jsme se proto zrušit veškeré společné (skupinové) tréninky. V příštích minimálně dvou týdnech nebudeme organizovat ŽÁDNÉ oddílové akce včetně tréninků, soustředění, srazů se společnou šatnou, ubytováním, dopravou, stravou, apod.
Určitě není nutné přestat sportovat či trénovat. Děti nechodí do školy a času mají proto asi hodně, ale chceme v maximální míře (a možná i přísněji, než jen dle regulace) záměry vlády a bezpečnostní rady státu respektovat.
Pokud to bude možné, trenéři nabídnou svým svěřencům tréninky takové, aby je mohli svěřenci sami ve volném čase absolvovat. Ať už půjde o individuální mapové tréninky, tréninkové plány, GPS trasy, atd.
Plány budou trenéři distibuovat standardně přes oddílové webové stránky nebo přes sociální sítě, a vyhodnocovat je obdobně (je-li to vhodné a nutné), tak, aby nedocházelo k osobnímu setkávání.
Vyjádření svazu:
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/aktualizace-doporuceni-csos-k-aktualni-situaci-v-cr
Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
Jménem celého vedení

 Honza Fiala