Vyčkávali jsme do poslední možné chvíle, ale teď je bohužel mou velmi nemilou povinností vás jménem vedení oddílu informovat, že jsme nuceni zrušit letošní Velikonoční soustředění.
Nouzový stav platí do 11.4., ale je nanejvýš pravděpodobné jeho prodloužení o další měsíc, jsou vyloučeny hromadné akce a není možné se nikde ubytovat.
Především naše trenéry to velmi mrzí, s přípravou soustředění měli dost práce, která teď přijde trochu vniveč, ale nedá se nic dělat. Prosím všechny o shovívavost a pochopení a těším se, že jakmile to bude jen trochu možné, pokusíme se vše, co se nepodaří absolvovat teď, aspoň z části vynahradit.

 Honza Fiala