Vážení členové oddílu,

dříve, než se to dočtete ve Zpravodaji ČSOS, bych vás rád informoval, že byl v březnu podán Disciplinární radě ČSOS návrh na zahájení disciplinárního řízení se ZBM, které se dle navrhovatele mým prostřednictvím mělo zveřejněním tří zásadních nepravd na oddílových stránkách dopustit porušení disciplinárního řádu ČSOS v bodě 5.4 d) "sdělení či rozšiřování nepravdivého údaje o ČSOS nebo subjektu ČSOS".
Disciplinární rada ČSOS návrh přijala, zahájila disciplinární řízení a včera jsme byli vyrozuměni o jeho závěru - návrh byl jednomyslně zamítnut ve všech třech bodech.

 Honza Fiala