Pro potřeby objednávání společné dopravy budou nově pro JmL v přihláškovém systému dva termíny pro přihlášení (interně). První termín bude cca 1,5 týdne před konáním JmL a druhý bude jako doteď cca 1 týden před JmL.
Zájemce o společnou dopravu žádáme o přihlášení v prvním termínu. V tomto režimu bude zahájeno přihlašování od letošního 4. JmL (28.9.2020)

 Aleš Finstrle