I přesto, že závodní sezóna byla předčasně ukončena, rozhodli jsme se odměnit nejaktivnější členy z žákovských kategorií červeným žabiňáckým tričkem. Žactvo se na podzim mohlo účastnit 5-ti závodů Jml, někteří se místo závodů Jml zúčastnili celostátního závodu. Na podzim nám také vyšlo jedno pěkné soustředění v Lipnici nad Sázavou. Za tyto akce získali body a níže je seznam těch, kteří byli nejaktivnější, získali nejvíce bodů a budou odměněni tričkem 😊.
Všichni ostatní se můžete těšit na příští rok, novou závodní sezónu a další možnost získat tričko.
Za trenéry.
Andrea

Trička získali:
Lucka Marková
Kamča Beránková
Thea Coufalová
Jolča Bašeová
Charlotte Peňázová
Eliška Tomanová
Kiki Finstrlová
Magda Barnatová
Marky Minářová
David Saitl
Franta Dohnal
Tom Kučera
Vojta Koča
Filip Finstrle
Anička Janíková
Evička Marková
Verča Rotková
Klárka Kočová
Rea Coufalová
Terka Kučerová
Fána Koča
Marťa Hikl
Toník Pomikálek
Peťa Mynář
Marťa Bulička
Tom Urbánek
Filip Marek
Eda Petrášek
Denča Finstrlová
Julča Beránková
Eva Hiklová

Trička předám při nejbližší možné příležitosti.

 Andrea Firešová