Rok 2020 byl pro náš oddíl v mnohém přelomovým a zvláštním. Vše začalo již na loňském oddílovém přeboru, kdy bylo zvoleno nové vedení oddílu, ve kterém po cca 20 letech nefiguroval dlouholetý předseda oddílu Libor. Protože platnost členské schůze, která tak rozhodla, byla právně napadena, konala se v lednu letošního roku členská schůze opakovaná, na které většina účastníků potvrdila vůli po změně.
Krom nového vedení jsme si zvolili i pravidla fungování oddílu, jakési stanovy, kterými se chceme řídit.
Obměna vedení oddílu znamenala, že část členů se rozhodla přestoupit do jiných oddílů, ponejvíce do PBM a TBM. Aktuální počet členů oddílu je tedy 318 (stav k 31.12.2020).
Průběh letošní sezony byl do velké míry poznamenán pandemií Covid-19. Na začátku roku tak proběhla jen soustředění v Portugalsku a na Lipici, načež se na konci března začaly rušit závody, omezovala se možnost tréninků, a vše vyvrcholilo zrušením celé oficiální jarní závodní sezony.
Zkoušeli jsme na vše reagovat obratem; začali jsme organizovat ve spolupráci s Teslou víkendové mapové koronatréninky, upravili jsme tréninky v tělocvičně, zavedli jsme on-line mapovou teorii.
Kolektiv našich trenérů, který byl mimochodem v průběhu roku posílen o renomovaného odborníka Tomáše Kalinu nebo také Gabču Hiršovou a Sašu Jordanova, se dohodl na zásadní změně v přístupu k tréninkům; zařadili jsme ve větší míře posilování a upravili skladbu tréninkového týdne tak, aby lépe odpovídala změněným nárokům na jednotlivé typy tréninků. Mimo jiné to znamenalo přesunutí mapových tréninků na úterky.
Díky nemožnosti závodění v podstatě do konce prázdnin se fenoménem letošního roku v oddíle stalo běhání TrailTour. Po loňském úžasném finiši, který nakonec jen těsně nestačil na zisk prvního místa v klubech, bylo letos jasné, že TéTéčka chceme vyhrát. A to se povedlo! Žabiny vyhrály soutěž klubů, Natálka a Miloš vyhráli soutěže jednotlivců, a kromě nich i Zuzka, Tom a Aleš zvládli oběhat všech 50 etap.
Přestože možnosti sportování byly v průběhu roku různými způsoby omezovány, organizovali jsme nadále i soustředění a akce pro naše naděje. Na jaře například dvě utkání mezi výběry TSM Jižní Morava a TSM Pardubicko, v průběhu léta soustředění ve Svratouchu, na Liberecku, moc povedený tábor u Kralovic, na podzim soustředění v Lipnici a v prosinci tradiční Sklené.
Navzdory objektivním potížím jsme ale nezaháleli ani na poli pořadatelském a závodním. V září jsme i při nařízených omezeních úspěšně uspořádali mistrovství České republiky na klasické trati, veteraniádu České republiky na klasické trati a závod oblastního žebříčku. A přestože závodní sezona se nám nakonec smrskla do pouhých šesti týdnů, dosáhli jsme řady úspěchů a naši závodníci získali 5 mistrovských medailí (2 individuální Miloš a 3 štafetové – dorostenci, dorostenky a muži) a dalších 17 umístění do 10. místa.
Změnilo se vydávání Polarisu, o který se od letošního roku hezky stará dorostenecká skupina – v průběhu roku vyšla 4 čísla.
Velký dík patří všem členům vedení, všem našim trenérům i dalším členům oddílu, kteří pro ostatní obětují svůj čas a energii v míře vrchovaté. Pamatujte, že oddíl bude vždy tak dobrý, jaký si ho sami uděláme.

Výsledky sezony 2020:

Mistrovství ČR štafet
D18 – 2. místo – K. Barnatová, M. Rotková, M. Mulíčková 
D18 – 25. místo – J. Finstrlová, E. Tomanová, B. Stehlíková 
D21 – 5. místo – N. Hiklová, T. Odehnalová, A. Indráková 
D21 – 9. místo – M. Tesařová, G. Hiršová, J. Šimková 
D21 – 21. místo – M. Firešová, B. Zháňalová, Z. Hendrychová 
H18 – 3. místo – A. Urbánek, J. Štěrbák, J. Coufal 
H18 – 19. místo – J. Racek, V. Marek, M. Oujezdský 
H21 – 1. místo – O. Hlaváč, M. Nykodým, M. Minář 
H21 – 9. místo – P. Brlica, O. Hirš, S. Mokrý 
H21 – 29. místo – D. Pompura, A. Jordanov, Š. Zimmermann 
H21 – 36. místo – L. Finstrle, J. Zháňal, V. Bravený 
H21 – 43. místo – V. Kelbl, J. Fiala, A. Kožoušek

Mistrovství ČR sprintových štafet
DH18 – 7. místo – K. Barnatová, A. Urbánek, J. Coufal, M. Mulíčková 
DH18 – 24. místo – M. Rotková, J. Štěrbák, V. Marek, J. Finstrlová 
DH18 – 34. místo – E. Tomanová, T. Kučera, T. Urbánek, M. Barnatová 
DH18 – 40. místo – A. Ondrová, J. Racek, M. Oujezdský, B. Stehlíková 
DH21 – 5. místo – N. Hiklová, M. Minář, M. Nykodým, J. Šimková 
DH21 – 6. místo – G. Hiršová, P. Brlica, O. Hirš, T. Odehnalová 
DH21 – 16. místo – M. Firešová, O. Hlaváč, S. Mokrý, B. Zháňalová 
DH21 – 25. místo – Z. Hendrychová, V. Kelbl, A. Jordanov, P. Koporová

Mistrovství ČR ve sprintu
  D16
  28. místo – M. Rotková
  41. místo – J. Finstrlová
  53. místo – A. Ondrová
  D18
  24. místo – K. Barnatová
  D20
  22. místo – A. Auermüllerová
  D21
  16. místo – B. Zháňalová
  19. místo – G. Hiršová
  22. místo – N. Hiklová 
  H16
  7. místo – V. Marek
  10. místo – J. Štěrbák
  15. místo – T. Urbánek
  47. místo – T. Kučera
  H18
  15. místo – A. Urbánek
  33. místo – J. Coufal
  H21
  4. místo – M. Nykodým
  6. místo – O. Hlaváč
  6. místo – O. Hirš
  22. místo – M. Minář
  37. místo – P. Brlica

  Mistrovství ČR na klasické trati
  D16
  12. místo – J. Finstrlová
  24. místo – M. Rotková
  37. místo – A. Ondrová
  D18
  32. místo – K. Barnatová
  D20
  19. místo – A. Auermüllerová
  D21
  5. místo – A. Indráková
  14. místo – T. Odehnalová
  16. místo – N. Hiklová
  24. místo – M. Tesařová
  25. místo – G. Hiršová
  32. místo – B. Zháňalová
  38. místo – J. Šimková
  44. místo – M. Firešová
  H16
  11. místo – J. Štěrbák
  22. místo – V. Marek
  H18
  20. místo – J. Coufal
  25. místo – A. Urbánek
  H21
  1. místo – M. Nykodým
  5. místo – M. Minář
  12. místo – O. Hlaváč
  16. místo – O. Hirš
  30. místo – S. Mokrý

  Mistrovství ČR na krátké trati
  D16
  16. místo – M. Rotková
  23. místo – A. Ondrová
  D18
  36. místo – K. Barnatová
  D20
  16. místo – A. Auermüllerová
  D21
  5. místo – A. Indráková
  20. místo – T. Odehnalová
  21. místo – J. Šimková
  27. místo – B. Zháňalová
  32. místo – N. Hiklová
  33. místo – G. Hiršová
  49. místo – M. Firešová
  H16
  28. místo – V. Marek
  H18
  10. místo – J. Coufal
  28. místo – A. Urbánek
  H21
  3. místo – M. Nykodým
  4. místo – D. Hájek
  5. místo – M. Minář
  8. místo – O. Hlaváč
  12. místo – S. Ullmann
  26. místo – S. Mokrý
  55. místo – Š. Zimmermann

  Veteraniáda ČR na klasické trati
  H45
  10. místo – E. Štěrbák
  25. místo – V. Auermüller

  Veteraniáda ČR na krátké trati
  D35
  9. místo – L. Kočová
  12. místo – J. Košíková
  D40
  16. místo – L. Cicvárková
  21. místo – R. Šichová
  H35
  8. místo – J. Brabec
  18. místo – J. Koča
  22. místo – P. Zelený
  24. místo – T. Rudolf
  H45
  18. místo – T. Kyncl
  32. místo – V. Auermüller

  Veteraniáda ČR ve sprintu
  H35
  5. místo – J. Koča
  8. místo – L. Finstrle

Členská schůze:

Situace okolo koronaviru je nejasná a nevíme, kdy toto období skončí. Přesto bychom rádi svolali členskou schůzi, která se bude konat buď osobně, nebo (pravděpodobněji) on-line. Prosím, rezervujte si ve svých kalendářích datum 14.2.2021 od 19:00.
Pozvánka na členskou schůzi bude e-mailem rozeslána podle Stanov SK.

 Honza Fiala