Rok se s rokem sešel a opět nastal čas přestupů a registrací. S tím se tradičně pojí i placení členských příspěvků na další rok. Protože loňská sezona byla, jaká byla, rozhodli jsme se do výše členských příspěvků příliš nezasahovat. Výjimkami jsou zahraniční členové oddílu, kteří nepobývají/nestudují v České republice, vloni uhradili plnou výši příspěvků a nemohli se zúčastňovat v ČR závodů. Těmto členům, poté, co se zkontaktujeme, bude nastavena výše členských příspěvků individuálně.
Druhou výjimkou jsou členové, kteří jsou v ORISu pro sport OB evidováni/registrováni za jiný klub než ZBM. Protože takovéto členy nemůžeme vykazovat v členské základně a nemůžeme tudíž jejich členství žádným způsobem využít pro zisk prostředků (za jejich výsledky, za šíři členské základny, ...), a přesto tito členové mají plný přístup ke všem službám oddílu tak, jako členové v ORISu evidovaní/registrovaní, zavádíme pro ně novou kategorii členských příspěvků "Ostatní - registrace za jiný klub OB".

Příspěvky jsou tedy pro rok 2021 v následující výši:
Žabičky 1000 Kč
Pulci 1900 Kč
Žáci 2500 Kč
Dorost, lic. B,C 3000 Kč
Dorost, lic. A 2700 Kč
Ostatní - Reprezentanti, držitelé lic. E 2700 Kč
Ostatní - držitelé licence R 3200 Kč
Ostatní - nejezdím nikam nebo málo 1000 Kč
Ostatní - jen JmL 2600 Kč
Ostatní - JmL a ŽB 3500 Kč
Ostatní - jezdím všude 4500 Kč
Ostatní - registrace za jiný klub OB 3500 Kč

Členské příspěvky jsou splatné do 26.2.2021.
Pro členy, registrované za ZBM v ORISu, je v přihláškovém systému založen "závod" pro výběr preferovaného typu oddílového příspěvku. Ostatní členy prosím ohledně jejich příspěvků o e-mailový kontakt.

Dovolím si ještě připomenout, že v neděli od 19:00 se koná členská schůze (on-line). Pozvánku jste všichni dostali do mailu 13.1.2021, budu se na těšit na Vaši účast. Předpokládáme, že schůze nebude trvat déle než hodinu, ale pokud se nesejdeme v 19:00 v dostatečném počtu, budeme dle Stanov SK začínat až od 19:30 v počtu, v jakém budeme přítomni.

 Honza Fiala