Závodů se mohou zúčastnit pouze závodníci v souladu se sdělením sekce OB/7, ostatní (včetně řidičů a trenérů) nebudou vpuštěni do centra.
Závodníci se při vstupu na shromaždiště prokážou negativním PCR testem + vyplněným Self-reporting formulářem.

ČSOS zajistil hromadné samotestování. Samozřejmě je možné zajistit si testy PCR individuálně. Všichni, kteří chtějí využít testy hromadné, pokračují informacemi níže.

  • do pátku 30. 4. do 12 h je potřeba vyplnit registrační formulář, (závodníci, kteří do 90 dnů od termínu závodu prodělali COVID jsou od tohoho oproštěni)
  • v registračním formuláři věnujte pozornost všem položkám - v závěru formuláře "u kterého TSM chceš vzorek odevzdat" vyplňujete aktuální místo, kde se necháte během čtvrtka otestovat (ne příslušnost k TSM, tedy pokud jsem Johanka a bydlím v Olomouci a ve čtvrtek 6. 5. se otestuji v Olomouci, píšu TSM Haná)
  • odběry provedeme ve čtvrtek 6. 5. v dopoledních hodinách (Jenda objede přihlášené a odebere vzorky)
  • před testem je potřeba 30 min nejíst, nepít, nekouřit, nevyplachovat si ústa - aby byl test smysluplný - poté postupujte podle návodu k použití samotestu, video, nálepky na zkumavku a na vytištěný seznam lepí koordinátor
  • výsledky by měly být během pátku sdělěny pomocí SMS

Pro závodníky pobývající v Čechách:

  • registrační formulář, manuál
  • závodníci se do pátku 30. 4. do 20 h zapíší v registračním formuláři a vyplní všechny potřebné údaje
  • další postup je v principu stejný, pro BIOCEV jsou možné pozdější termíny odběru testů (ve čtvrtek odpoledne)
 Jan Zháňal