Děkuji všem trenérům a těm, kteří se zapojují do chodu oddílu a pomáhají, i všem závodníkům, na jejichž výsledky jsme jako oddíl náležitě hrdí.
Jménem vedení oddílu všem přeju krásné Vánoce, hodně štěstí, pevné zdraví, a v roce 2022 mnoho sportovních i osobních úspěchů!

 Honza Fiala