Připomínám všem členům, že v pátek se koná členská schůze, na kterou jsou všichni členové oddílu zváni (hlasovací právo však mají pouze členové starší 18 let). Podklady byly rozeslány mailem, nicméně vaše účast je důležitá především proto, že budeme schvalovat nová pravidla fungování oddílu a volit vedení oddílu na další období.
Tak přijďte, těšíme se na vás (píšu jménem celého vedení oddílu)!

 Honza Fiala