Včera se uskutečnila velmi krátká výroční členská schůze. Protože se nás na schůzi nesešel dostatečný počet (dle Stanov SK a pravidel fungování oddílu je vyžadována přítomnost nadpoloviční většiny členů starších 18 let), schůze byla obratem ukončena. Neformálně jsme alespoň probrali, koho co zajímalo, a dohodli se, že náhradní členská schůze se nakonec uskuteční v úterý 28.3.2023 po tréninku opět na ZŠ náměstí Svornosti, a to se stejným programem, jaký byl navržen na včerejšek.
Pozvánku na náhradní členskou schůzi všem pošlu mailem tak, jak Stanovy a pravidla fungování oddílu požadují.
Budu se těšit na viděnou!

 Honza Fiala