1. 2023

Na táboře se nás letos sešlo celkem 114, ve věkovém rozmezí více než 60 let. Tentokrát jsme byli ubytovaní v krásném přírodním prostředí s perfektním zázemím a se zajímavými orienťáckými terény v blízkém okolí. Mohli jsme se tak plně věnovat tréninkům i táborové hře. Ta letos vedla po stopách Xapatanu. Skupina trochu škodolibých bohů nám vymýšlela různé nástrahy a zkoušky, které se nám ale dařilo překonávat a nakonec získat sošky bohů a vrátit je zpět do jeskyně, odkud byly ukradeny.

Přálo nám počasí, a tak jsme skoro veškerý čas trávili venku, ať už při tréninku, hrách i ve chvílích volna mezi programem. Po tréninkových skupinách jsme se také podívali při výletě po vzdálenějším okolí. Myslím, že většina z nás si plnou měrou užívala zajímavé a náročné tréninky, akční hry, krásnou přírodu a také spoustu kamarádů. Kromě členů Žabin s námi byli tradičně i členové z jiných oddílů, a tak věříme, že nově navázaná i prohloubená přátelství budou pokračovat i při dalších setkáních na závodech a jiných společných sportovních akcích.
Fotky jsou po dnech.
Lenka H.

 Jan Drábek