Další do party Žabiček nebo holkám do štafety přidali 10. listopadu Štěpán se Zuzkou.
Gratulujeme a přejeme Štěpánce do života hodně zdraví a správný směr!

 Jan Zháňal