Posledního února jsme se sešli na výroční členské schůzi, která byla letos volební. Po přednesu zpráv o sezoně a finanční situaci bylo přistoupeno k volbě vedení oddílu na následující dva roky.
Volba byla jednomyslná, i díky tomu, že na každou pozici byl navržen a s kandidaturou souhlasil vždy pouze jeden zájemce.
Vedení oddílu tedy bude i po následující dva roky pracovat stále ve stejném složení, jak je uvedeno zde na stránkách v informacích.
Zápis a prezentace ze schůze najdete již brzy v přihláškovém systému.

 Honza Fiala